Ontdek, Creëer en Programmeer op Weg naar de Toekomst!

Op de volgende manier zorgen wij ervoor dat kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8 zich breed ontwikkelen binnen het domein Informatica !!

Groep 6:

 • Introductie van Scratch M.I.T.
 • Ontwikkeling van basisvaardigheden op het gebied van programmeren, grafisch vormgeven en mediavaardigheden.

 

Groep 7:

 • Website-ontwikkeling
 • Verdieping met HTML, CSS en JavaScript.
 • Kinderen leren websites bouwen en ontwerpen.

 

Groep 8:

 • Verdieping in verschillende vakgebieden binnen het domein informatica.
 • Introductie App Inventor
 • Keuzemogelijkheden voor verdere ontwikkeling:
  • Verder programmeren met Hedy Code, Python of Roblox.
  • Verdieping in grafisch vormgeven via PhotoPea.
  • Kennis opdoen over Data Centers en Versleuteling van Data via verschillende learn games.

 

Met deze gestructureerde aanpak bieden we kinderen de mogelijkheid om geleidelijk hun informaticavaardigheden te ontwikkelen en te ontdekken welke aspecten van informatica hen het meest interesseren. We stimuleren hun creativiteit, probleemoplossend vermogen en kennis van technologie, zodat ze goed voorbereid zijn op de digitale wereld van de toekomst.

Peer Reviewing, ofwel het beoordelen en feedback geven door medeleerlingen, is een waardevolle praktijk die we bij ons implementeren. Het stelt leerlingen in staat om actief betrokken te zijn bij elkaars leerproces en elkaar te ondersteunen bij het verbeteren van hun werk.

Bij Peer Reviewing worden leerlingen aangemoedigd om elkaars werk te lezen, te bekijken of te evalueren, en vervolgens constructieve feedback te geven. Dit proces bevordert kritisch denken, communicatievaardigheden en het vermogen om feedback op een respectvolle en nuttige manier te geven en ontvangen.

Door Peer Reviewing ontwikkelen leerlingen een dieper begrip van het onderwerp, omdat ze hun kennis toepassen door het werk van anderen te beoordelen. Ze leren ook om hun eigen werk kritisch te evalueren, omdat ze dezelfde beoordelingscriteria toepassen op hun eigen werk als op dat van anderen.

Peer Reviewing biedt een omgeving waarin leerlingen leren van elkaar en samen groeien. Het stimuleert peer-to-peer leren en zorgt voor een gevoel van samenwerking en ondersteuning binnen de klas. Het vergroot ook het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen voor hun eigen werk, omdat ze weten dat hun werk beoordeeld zal worden door hun medeleerlingen.

Door regelmatig Peer Reviewing toe te passen, helpen we leerlingen om hun schrijf-, presentatie- of andere vaardigheden verder te ontwikkelen. Ze leren om feedback te ontvangen en toe te passen om hun werk te verbeteren. Dit helpt hen om zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Bij ons moedigen we een cultuur van respect, openheid en groei aan tijdens het Peer Reviewing-proces. We begeleiden leerlingen bij het geven en ontvangen van constructieve feedback en zorgen ervoor dat de feedback gebaseerd is op objectieve criteria en gericht is op het bevorderen van groei en verbetering.

Peer Reviewing is een waardevol instrument dat leerlingen helpt om hun academische vaardigheden te versterken, een dieper begrip van het onderwerp te krijgen en een positieve leeromgeving te bevorderen. Het is een vaardigheid die leerlingen verder zal helpen in hun verdere educatieve en professionele trajecten.

PEER Reviewing

We denken dat de huidige generatie leerlingen digitaal vaardig zijn, niets is minder waar. Een spelletje of een app openen lukt, maar hoe de achterkant werkt? Ze hebben geen idee. Dankzij de lessen van Codeniacs gaat de wereld van programmeren voor ze open! Codeniacs maakt gebruik van diverse platforms en kan binnen groepen differentiëren. De opbouw in leerling van groep 6 t/m 8 is heel helder en biedt iedere stap opnieuw uitdaging. De bevlogenheid en betrokkenheid van de docenten bij Codeniacs is de kers op de taart.
Mark Miedema
Directeur